مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی

 • بررسی اثر ژل کلرهگزیدین_فلوراید بر  کاهش میزان استرپتوکوک موتانس اطراف براکت های ارتودنسی

نویسندگان: دکتر مسعود سیفی *عاطفه صفار شاهرودی *دکترسامان نداف

بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دوره26 شماره2 تابستان 1387

 • بررسي بالينی نحوه كاهش حساسيت دندان در برابر تحريكات حرارتي بعد از پركردگي هاي آمالگام دنداني و ارائه يك روش جديد.

نویسندگان: *دكتر  حميد كرمانشاه، *دكتر محمد جواد خرازي فرد، *دکتر عطيه صفار شاهرودي، * عاطفه صفار شاهرودی

بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان. دوره20 شماره 2 تابستان 1387

 • بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان درکودکان 11تا14 ساله ایرانی به وسیله شاخص Child-OIDP. قسمت اول: روایی و پایایی شاخص ، شیوع و شدت اختلال در عملکردهای روزانه

دکتر محمد حسین خوشنویسان*، گلناز کاوند**، فرناز یونسیان **، عاطفه صفارشاهرودی **، دکتر مجتبی دری*** دکترعلیرضا اکبرزاده باغبان.

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دوره .. شماره… تابستان 1389

 • . بررسی کیفیت زندگی مرتبط باسلامت دهان و دندان در کودکان 11تا 14 ساله ایرانی به وسیله شاخص Child-OIDP: قسمت دوم- تاثیرات اجتماعی-دندانی بیماری های پریودنتال و پوسیدگی

فرناز یونسیان *، عاطفه صفارشاهرودی *، گلناز کاوند*، دکتر مجتبی دری**،  دکترعلیرضا اکبرزاده باغبان،   دکتر محمد حسین خوشنویسان****

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دوره .. شماره.. تابستان 1389

1.Comparison of residual monomer loss from cold-cure orthodontic acrylic resins processed by different polymerization techniques.

Nik TH, Shahroudi AS, Eraghihzadeh Z, Aghajani F.

J Orthod. 2014 Mar;41(1):30-7. doi: 10.1179/1465313313Y.0000000078.

PMID:24671287

 1. Fixed versus Removable Appliance for Palatal Expansion; A 3D Analysis Using the Finite Element Method.

Geramy A, Shahroudi AS.

J Dent (Tehran). 2014 Jan;11(1):75-84. Epub 2014 Jan 31.

PMID:24910679

 1. Correlation between dental arch width and sagittal dento-skeletal morphology in untreated adults.

Shahroudi AS, Etezadi T.

J Dent (Tehran). 2013 Nov;10(6):522-31. Epub 2013 Nov 30.

PMID:24910663

 1. The effect of TiO2 and SiO2 nanoparticles on flexural strength of poly (methyl methacrylate) acrylic resins.

Sodagar A, Bahador A, Khalil S, Shahroudi AS, Kassaee MZ.

J Prosthodont Res. 2013 Jan;57(1):15-9. doi: 10.1016/j.jpor.2012.05.001. Epub 2012 Nov 28.

PMID:23200530

 1. Auditory changes in patients undergoing orthognathic surgery.

Yaghmaei M, Ghoujeghi A, Sadeghinejad A, Aberoumand D, Seifi M, Saffarshahroudi A.

Int J Oral Maxillofac Surg. 2009 Nov;38(11):1148-53. doi: 10.1016/j.ijom.2009.06.002. Epub 2009 Jul 7.

PMID:19586753

 1. Force-degradation pattern of six different orthodontic elastomeric chains.

Mirhashemi A, Saffarshahroudi A, Sodagar A, Atai M.

J Dent (Tehran). 2012 Fall;9(4):204-15. Epub 2012 Dec 31.

PMID:23323182

 1. Using CBCT in assessing treatment planning

Mehdi Hassanpour a,Amirhossein Mirhashemib, Atefe Saffarshahroudia, Allahyar Geramy

Iranian Journal of Orthodontics

 1. Dental and skeletal features of patients with congenitally missing maxillary lateral incisors

Tahura Etezadi, Fariba Esmaeilnia Shirvani, Atefe Saffarshahroudi

Iranian Journal of Orthodontics

 1. An overview on dental arch form and different concepts on arch coordination in orthodontics

Atefe Saffar Shahroudi, Amir-Hossein Mirhashemi, Hassan Noroozi, Hannane Ghadirian, Tahereh Hosseinzadeh Nik

Iranian Journal of Orthodontics

 

مقالات بیشتر


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/drsaffarshahroud/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/drsaffarshahroud/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420